Jaka cenaSweeper, JB007

3936,0 zł

Płatność wyłącznie tradycyjnym przelewem. UWAGA! Urządzenia nie są urządzeniami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 10, poz.679 z późn. Zm.)

Producent: Enso